Történet

„ Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe.”

Babits Mihály

Iskolánk alapítója PÁRDUCZ REZSŐ református lelkipásztor,  aki 1947-ben kezdte el szervezni a helyi gimnáziumot. Az intézmény a szolnoki VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM  kihelyezett tagozataként kezdte meg működését az akkori  POLGÁRI ISKOLA, a mai Kossuth úti általános iskola épületében.

1947 szeptemberében kapták meg az
engedélyt a különbözeti vizsgára előkészítő tanfolyam megindítására.

Akik sikeres vizsgát tettek decemberben, a gimnázium V. osztályába léphettek.

Így 1948 januárjában Túrkevén elkezdődött a gimnáziumi oktatás.

1950. március 17-én a gimnázium   önálló igazgatási jogot kap.

1950 júliusában az iskolaalapító, Párducz Rezső meghalt.
Munkáját BRACSOK ISTVÁNNÉ SZABÓ MARGIT és PAPP LAJOS középiskolai tanárok vették át.

1950-ben az iskola megkapta a régi mezőgazdasági iskola épületét a hozzátartozó mellékhelyiségekkel
együtt.  
( 4 tanterem, tanári szoba, iroda) 

1951-ben  az intézmény felveszi Ványai Ambrus nevét.      

   1951 júniusában szerveztek először érettségi vizsgát. Ekkor az iskola létszáma 100-110 fő között mozgott. A tantestületet 8 tanár alkotta.

1954-ben Bracsok Istvánné Szabó Margit lett az igazgató
Tíz évig vezette az intézményt, irányítása alatt kezdett az iskola erősödni , gyarapodni.
Jelentősen javultak a tárgyi feltételek. A szemléltetőeszközök állománya megfelelt a kor színvonalának. Ebben a fejlesztő munkában oroszlánrészt vállalt az iskola két tanára, IVÁN SÁNDOR és SIMON LÁSZLÓ.

1200 kötettel megnyílt az iskolai könyvtár a diákok számára .
RANKAI JENŐ tanár úr vezetésével megkezdte működését az irodalmi színpad

1964-ben két első osztály indult.

A meglévő négy tanterem kevésnek bizonyult, így 5. teremként a Keresztgödör mellett található egykori LEVENTE OTTHON  – a diákok által találóan Villa Negrának  nevezett -épület szolgált.

1968–ban jelentős építkezések történtek. Az épület 3 tanteremmel bővült A régi és az új szárnyat folyosóval, zsibongóval kötötték össze. Fizika előadót rendeztek be.

A 70-es években elkészült a kézilabdapálya is.

1966-tól 1972 -ig a gimnázium épületében működött  a 626. számú Ipari Szakmunkásképző Iskola. Mivel a tárgyi és személyi feltételek nem voltak megfelelőek, célszerű volt  a középfokú képzést a szakközépiskola létrehozásával továbbfejleszteni.

1970 szeptemberében új iskolatípus kezdi meg működését,
39 fővel. a KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA gépjárműtechnikai tagozata 39 fővel.

A következő években több új épülettel gazdagodik az intézmény.

Ennek a fejlődésnek aktív irányítója, szervezője  Kórizs István, az intézmény akkori igazgatója.

1973 nyarán megkezdődött a diákotthon építése nemzetközi építőtábor bevonásával .
1975 szeptemberében foglalhatták  el új otthonukat a diákok. (124 férőhely)
Az első igazgató  FARKAS DÁNIEL


1974-ben megkezdődik a sportcsarnok építése Túrkeve város társadalmi összefogásával.
1979.április 4-én adják át a modern épületet.

Ebben az évben vállalhatja az iskola a NAGYKUN DIÁK SPORTVIADAL megrendezését. Iskolánk ezen a rangos versenyen első helyezést ért el.A sporteredmények figyelemre méltóak.

A sportélet megszervezésében döntő szerepe van az iskola volt diákjának , TÚRI IMRE testnevelő tanárnak.
A szertorna sportág újjáélesztése KURTZ JÓZSEF érdeme.

1979-től CSEH SÁNDOR lett az igazgató. Sokat tett a szakképzés fejlesztéséért. Vezetése alatt vált teljessé a szaktantermi rendszer. A diákok a legkorszerűbb eszközökkel, gépekkel dolgozhatnak.

2005-től OZSVÁTH LÁSZLÓ veszi át a Cseh Sándor által megkezdett munkát. Fő célja a szakképzés megerősítése és a munkaerőpiac igényeihez rugalmasan alkalmazkodó rendszer kialakítása. Elindul a szakiskolai rendszer, ahol hegesztők  és járműfényezők képzése folyik.

Iskolánk jelenleg a KARCAGI  SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
tagintézményeként működik és nyújt széleskörű képzési lehetőségeket a
8. osztály és az érettségi után egyaránt.
A felnőttoktatásban is komoly szerepet vállal.